Vytvoření žádosti o certifikát
Vytvoření žádosti o certifikát
Tato služba umožňuje vytvořit žádost o certifikát a příslušné pověření k vydání zaměstnaneckého certifikátu pro registrační autoritu MPSV. Postup při získání certifikátu je následující:
  • Vytvořte žádost a pověření k vydání zaměstnaneckého certifikátu pomocí následujících formulářů.
  • Navštivte s žádostí a pověřením pracoviště registrační autority, kde Vám bude vystaven certifikát.
  • Vydaný certifikát nainstalujte na stejném počítači a pod stejným účtem, pod kterým byla vytvořena žádost.
Pracoviště registračních autorit vydávajících certifikáty od poskytovatele certifikačních služeb MPSV:
  • Pracoviště RA na Ministerstvu práce a sociálních věcí
  • Pracoviště RA na úřadech práce
  • Pracoviště RA na referátech SSP
Instalace vydaného certifikátu
Pokud jste již navštívili registrační autoritu, kde Vám byl vydán certifikát, proveďte jeho instalaci v následujícím formuláři. Instalace musí být provedena na stejném počítači a pod stejným uživatelským účtem, jako byla vytvořena žádost.