Odvolání certifikátu
Vytvoření potvrzení o odvolání certifikátu pro organizaci a jeho odvolání
Tato služba umožňuje vytvořit potvrzení o odvolání certifikátu pro organizaci. Postup pro získání potvrzení je následující:
  • Vytvořte potvrzení o pověření k odvolání certifikátu pomocí následujících formulářů.
  • Navštivte s potvrzením o pověření pracoviště registrační autority, kde bude certifikát odvolán.
Pracoviště registračních autorit vydávajících certifikáty od poskytovatele certifikačních služeb MPSV:
  • Pracoviště RA na Ministerstvu práce a sociálních věcí
  • Pracoviště RA na úřadech práce
  • Pracoviště RA na referátech SSP
Vytvoření žádosti o odvolání certifikátu pro organizaci
Vyberte, zda chcete vyhledat certifikát ve veřejné databázi nebo certifikát umístěný na tomto počítači.