Vytvoření žádosti a instalace následného certifikátu
Vytvoření žádosti a instalace následného certifikátu
Tato aplikace umožňuje vytvořit žádost o následný certifikát vydaný certifikační autoritou MPSV. Postup se skládá z následujících čtyř kroků.
  • Vyberte, zda chcete vyhledat certifikát umístěný na čipové kartě nebo certifikát umístěný na tomto počítači.
  • Z načteného seznamu certifikátů vyberte ten, pro který chcete vydat následný certifikát.
  • Pokud budete následný certifikát používat s jiným emailovým účtem, než pro který byl vydán obnovovaný certifikát, proveďte vyhledání nového emailu pro následný certifikát. (Toto je umožněno pouze pracovníkům úřadů práce a referátů SSP).
  • Vyberte, zda chcete certifikát ihned nainstalovat nebo instalaci pozdržet. Vytvořte a odešlete žádost o následný certifikát.
  • Pokud se podařilo certifikát vydat a chcete ho ihned nainstalovat, odsouhlaste jeho instalaci. V opačném případě proveďte kontrolu nenainstalovaných certifikátů později. Kontrola musí být provedena na stejném počítači a pod stejným uživatelským účtem jako byla vytvořena žádost o následný cetifikát.
Vytvoření žádosti o následný certifikát
Vyberte, zda chcete vyhledat certifikát umístěný na čipové kartě nebo certifikát umístěný na tomto počítači.

Instalace následného certifikátu
Pokud máte podány žádosti, u kterých dosud nebyla provedena instalace následných certifikátů, zkontrolujte, zda již byly certifikáty vydány a proveďte jejich instalaci.